Spændende tilbud fra DOF-skoler i Nordsjælland

I denne folder kan du se en buket af spændende og interessante tilbud plukket fra DOFskolernes aftenskolekataloger i Nordsjælland. Vil du se flere af skolernes kurser og arrangementer, der ikke kom med i denne samling henviser vi til de enkelte skolers hjemmesider.


Adresserne over DOF-skoler i Nordsjælland finder du på skoleoversigten
eller på www.danskoplysning.dk >Find skole

Tilmelding til kurser sker via de enkelte aftenskolers hjemmesider som du finder under SKOLEOVERSIGT

Her findes skolernes kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af de fagområder, som skolen
varetager. Der har også i nogle tilfælde været mulighed for at tegne en lille profil af enkelte af skolerne undervejs mellem tilbuddene.

Vel mødt omkring ny viden og nye muligheder i DOF!


DOF’s skoleledernetværk i Nordsjælland

Vi blomstrer sammen!


Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for ca. 220 frie små og store danske aftenskoler, der er uafhængige af partipolitik.
DOFs landsorganisation arbejder for at forbedre vilkårene for aftenskoler i Danmark, og forestår vejledning af medlemsskolerne og efteruddannelse af ledere og lærere og medvirker til at koordinere skolernes virksomhed inden for bl.a. foredrag og debatarrangementer.
DOF optager gerne bestående aftenskoler som nye medlemmer, men medvirker også til at stifte nye aftenskoler.
 
DOFs skoler har en stærk faglig profil, som landsorganisationen understøtter. Eksempelvis er der indenfor musik - og kulturområdet en lang række kor og orkestre, der arbejder under skoler i DOF, lige som DOF også er meget fremtrædende inden for særligt tilrettelagt undervisning for handicappede, bl.a. i samarbejde med forskellige handicaporganisationer.

DOFs sekretariatPrint | Tilbage | Top

Sidst opdateret 15. september 2017